SP Maskiner till Eco Log Group

SP Maskiner till Eco Log Group

PRESSMEDDELANDE

Under våren offentliggjordes sammangåendet mellan Eco Log och Gremo. Nu ansluter sig även SP Maskiner till den gemensamma koncernen och för Eco Log är det en viktig del i bolagets långsiktiga plan.

Under de senaste två åren har Eco Log följt en tydlig tillväxtstrategi och Anders Gustafson, VD Eco Log, kan konstatera att arbetet så här långt går enligt plan.
– Det har hänt mycket hos oss på Eco Log på relativt kort tid, däribland uppköpet av försäljningsbolaget Eco Log Försäljning AB och sammanslagningen med Gremo som gör att vi har marknadens mest heltäckande sortiment av skotare. Samgåendet med SP breddar vårt utbud ytterligare och gör att Eco Log blir en komplett leverantör av skogsmaskiner som täcker kundernas varierade behov inom skogsbruk världen över, säger Anders Gustafson, vd Eco Log Group.

Sammanslagningen med SP innebär att ett nytt Eco Log-aggregat kommer att lanseras, baserat på SP-teknik men med Eco Log’s design och unika egenskaper.
– Det ska bli väldigt spännande att ta fram ett aggregat optimerat för Eco Log’s maskiner och följa resultaten av det. Jag är övertygad om att det kommer att bli en mycket konkurrenskraftig kombination, säger Anders Gustafson.
Samtidigt fortsätter produktionen av SP’s befintliga sortiment som tidigare och Martin Bredenfeldt, VD SP Maskiner AB, ser att sammangåendet ger såväl stabilitet som möjlighet att växa och satsa på bolagets produkter framåt.
– Vi erbjuder idag aggregat med hög prestanda och kvalitet vilket vi självklart ska fortsätta med. Befintliga kunder kan känna sig helt trygga i att våra nuvarande produkter och varumärket SP finns kvar och att vi dessutom kommer att ha möjlighet att satsa på det ännu mer framöver, säger Martin Bredenfeldt VD på SP Maskiner AB.

Huvudägarna av de båda bolagen, Accent Equity och Weland, har enats om att samla bolagen under koncernen Eco Log Group. Koncernen kommer att bestå av Eco Log Sweden AB, Eco Log Försäljning AB, Gremo AB, Gremo Maskinservice AB samt SP Maskiner AB. Huvudkontoret kommer att vara placerat i Söderhamn medan verksamheten för SP fortsätter att bedrivas som ett fristående bolag i Ljungby. Sammantaget beräknas omsättningen i koncernen Eco Log Group att uppgå till cirka 800 MSEK för 2021. Försäljningen av SP’s ordinarie aggregatsortimentet kommer även fortsättningsvis att skötas via SP’s återförsäljarnätverk, medan de nya Eco Log-aggregaten kommer att säljas tillsammans med maskinerna via Eco Log’s återförsäljare.
SP Maskiner AB grundades 1978 och är idag en världsledande leverantör av svensktillverkade skördaraggregat med konceptet att leverera aggregat som passar ihop med alla märken och modeller.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Aktuellt