Valmet

Valtra hyllas för färgpolicy

Valtra får många lovord på den australiska tidningen Dairy News webbplats. Det är tidningens maskinkrönikör som framhåller bland annat det nordiska traktormärkets avantgardisktiska hållning i färgfrågan där kunderna själva får bestämma.