Möre Maskiner AB

Ursus är tillbaka.

Sedan Sveriges inträde i EU har inte Ursus saluförts på den svenska marknaden. Men nu lanserar Möre Maskiner AB åter märket i Sverige. Ursus-traktorer såldes i Sverige fram till 1995 då vi blev EU-medlemmar och nya importregler infördes. 1975 var modellen C-385 en av de mest sålda traktormodellerna i Sverige. Som mest sålde Möre Maskiner runt 300 traktorer per år. Ursus har gjort förändringar i produktionsledet och presenterar två modeller