McCormick X7

McCormick med mycket nytt på Sima

Traktorkoncernen Argo hör till dem som visar upp sina nyheter på Sima-mässan i Paris vilken startar nu på söndag. McCormick X7-modeller, utrustade med steglös transmission, har fått förbättringar som till exempel vändtegsautomatik.