Massey Ferguson 265

60-hästars Massey i biståndsgåva

Renovera en traktor och skicka som biståndsgåva till en behövande by i Tanzania. Den idén genomförs nu av ett engelskt kyrkostift ihop med en biståndsorganisation och ett naturbruksgymnasium i Worcester, England.