Maskinsupport Europa AB

Filter uppges fixa dieselsjuka

Maskinsupport Europa AB lanserar Kleenoils bränslefilter av bypass-modell dels för installation i traktorns returledning till dieseltanken dels för installation i gårdstanken.