Martin Richenhagen

Agcos traktormärken rörs ej

Agco tänker behålla sina olika traktorvarumärken och tillverkningen vid fabrikerna i Tyskland, Frankrike och Finland. I alla fall så länge Martin Richenhagen är Agco-vd, framgår det av en intervju på profi.com.