JCB Fastrac 4220

Nya Fastrac 4000 stort steg upp från 2000-serien

Nya JCB Fastrac 4000 började serieproduceras i september. Brittiska lantbrukstidningen Farmers Weekly har låtit testa maskinen och finner att mycket är nytt jämfört med föregångarserien 2000: Ur förarsynpunkt är det främst den steglösa lådan från Fendt och hyttdesignen som är de stora förändringarna.