Finland

Fall i finska traktorregistreringarna

Finska nyregistreringarna av traktorer minskade med cirka 20 procent under årets första fyra månader jämfört med samma period ifjol. Valtras marknadsandel stårt starkt i nedgången: 48 procent av nyregistreringarna under januari–april i år!

Finska traktorsäljet 20 procent ner

Valtra har fortsatt en rejäl bit av den kraftigt vikande finska traktormarknaden: 43 procent. Totala försäljningen dippade rejält och slog med råge tidigare bottenrekordet som noterades 1993.