farm

88 BAST. Och farmens mest pålitliga arbetskraft, enligt sonen Tom som tillsammans med andra sonen Ted nuförtiden driver farmen i Minnesota, USA. Donny Kramer fyller faktiskt strax 89 och gillar det moderna jordbruket med alla bra tekniska hjälpmedel som gps etc vilka ger exakthet i jordbruksarbetet.

Donny Kramer, snart 89 år, jobbar fortfarande dagligen i jordbruksarbetet. När han för 70 år sedan började som farmare var gården på 160 hektar. Idag är den på 2 600!

Ny chans: 5 hektar i North Dakota!

Ok, du missade såväl USA-s största ranch, Waggoner i Texas, som världens största, Anna Creek, i Australien. Vad sägs om en egen liten bit av den amerikanska prärien för under en halv miljon kronor!