Farm Rescue

Farm Rescue hjälper farmare i kris

Frivilligorganisationen Farm Rescue i USA har hjälpt över 300 farmare i kris under de senaste 8 åren. Maskinerna har donerats av olika firmor och volontärerna är till största delen pensionerade lantbrukare.