Entreprenad Live

ÄVEN I GÖTEBORG. Entreprenad Expo har sedan flera år etablerat sig i Skåne och arrangerar närmast mässa i Borgeby 10–12 september. Nästa år planerar mässarrangören en mässa även i Göteborg.

Det blir hård konkurrens om entreprenadmässebesökarna i Göteborg nästa år: Entreprenad Expo arrangeras första veckan i september medan Entreprenad Live anordnas bara några dagar senare – andra veckan i samma månad.