Rå-metanol kan funka som motorbränsle

Rå-metanol kan funka som motorbränsle
Rå-metanol – alltså den billigare metanol som kommer direkt från förgasningsprocessen och innehåller 10 procent vatten – funkar att köra något justerade förbränningsmotorer på. Det visar ny forskning.

Det är motorlabbet vid Lunds Tekniska högskola som visat att man på detta vis kan förbilliga kostnaden för så kallad bioetanol ytterligare eftersom man – enligt forskningsresultaten – slipper den förhållandevis kostsamma proceduren att destillera bort vattnet.

– Rå-metanol har potential att bli det billigaste och mest energieffektiva biobränslet. Biodrivmedel måste bli billigare om Sverige ska ha chans att nå sitt ambitiösa mål att ha en helt fossiloberoende transportsektor år 2030, säger Martin Tunér i ett pressmeddelande inför den konferens – med rubriken ”Methanol as Engine Fuel and as Energy Storage” – som hålls idag i detta ämne i Lund.

Han är forskare i förbränningsmotorer vid Lunds Tekniska högskola. LTH är värd för denna internationella konferens som Martin Tunér är initiativtagare till.

Förbränningsmotorerna som forskarna i Lund utvecklat går under namnet Partially Premixed Combustion (PPC) och är bränsleflexibla. Bland annat har forskarna byggt om dieselmotorer så att de kan gå på bensin, med bättre verkningsgrad som följd. Och för att motorerna ska funka på rå-metanol laborerar man bland annat med insprutningen och med att späda ut förbränningen med avgaser.

I första skedet tror inte Martin Tunér på att introducera en renodlad metanolmotor på marknaden utan på att blanda ut bensin och diesel med metanol.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail