NY LAG! 50 knyck med traktor!

Ny fartgräns för traktorer.


I dag är fartgränsen för traktor i Sverige 40 kilometer per timme. Från och med nästa år blir det 50 kilometer i timmen.
Det föreslår regeringen i ett led att anpassa lagstiftningen till EU:s regler, uppger tidningen ATL som citerar TT.

Reglerna för dagens traktorer, traktor a, förändras dock inte. En ny snabbgående traktortyp, traktor b, kommer att introduceras i Sverige i enligt med EU-bestämmelserna. Antalet sålda traktorer per år i Sverige uppgår i dag till runt 3 000. Enligt återförsäljarna kommer runt 200 av dessa inom en nära framtid att utgöras av traktor b. För den som vill köra traktor i 50 knyck betyder ändringarna också att det krävs ett vanligt bilkörkort, enligt förslaget. Traktorerna kommer att omfattas av förordningen kring kör- och vilotider. Dock kommer 50-traktorerna undantas om de nyttjas inom de egna jord- eller skogsbruk, eller för egna godstransporter.

För polisen innebär förslagen att det kommer finnas två typer av traktorer där reglerna för hastighet, behörighet och överlast skiljer sig åt.
”Svenska företag som däremot berörs är de ca 240 000 företag som i dag är verksamma inom jord- och skogsbruk och som kan antas ha behov av en snabbare traktor. För den enskilde företagaren innebär det i praktiken möjlighet att bedriva ett effektivare jordbruk, dels genom snabbare transporter över de egna ägorna, dels genom effektivare transporter mellan olika målpunkter för leverans respektive hämtning av gods eller redskap”, står det i propositionen.

Vad förändringen väntas betyda i reda pengar har inte utretts, men generellt sett kan det antas att alla former av tidsvinster bör påverka enskilda företag positivt, enligt förslaget. Den högre hastigheten kan bidra till att traktor b kan användas i yrkesmässig trafik, exempelvis för snöröjning.

I dag finns redan många traktorer i Sverige med lagstadgade 40 kilometer i timmen som maxhastighet, men som är förberedda för en högre hastighet. Tillverkaren kan med hjälp av en omprogrammering i maskinvaran öka maxhastigheten till knappt 50 kilometer i timmen.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail